Web shop - uvjeti poslovanja

Opći uvjeti

Trgovac

Trgovac je društvo NATURPRODUKT d.o.o. (dalje u tekstu: Naturprodukt) sa sjedištem u Zagrebu, Franje Lučića 23, OIB: 90507671771.

Kupac

Kupac je svaka pravna osoba ili fizička, punoljetna i potpuno poslovno sposobna osoba koja prihvaća uvjete poslovanja Naturprodukta, a što se potvrđuje narudžbom artikala. Prihvaćanje općih uvjeta poslovanja kupac potvrđuje prilikom narudžbe za kupnju artikala putem Naturprodukt web shopa.

Slike i opisi

Slike i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. Naturprodukt zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Cijene

Istaknute cijene su u kunama te uključuju PDV. U slučaju promjene iznosa popusta, sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su bile aktualne u trenutku izrade predračuna. Istaknute redovne i akcijske cijene vrijede za kupnju putem web shopa.

Naturprodukt zadržava pravo na promjenu cijene prema izdanoj narudžbi u slučaju da je do iste došlo nenamjernom (tehničkom) greškom u sustavu. Ukoliko se dogodi takva situacija, kontaktirat će Vas naš web predstavnik.

Registracija

Upisivanjem podataka prilikom registracije na https://www.pharmatheisscosmetics.hr/ pristajete na korištenje navedenih podataka za obavještavanje kupaca o promjenama i novostima u poslovanju Naturprodukta.

Voditelj obrade osobnih podataka

Naturprodukt je voditelj obrade osobnih podataka u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Naturprodukt kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka.

Zaštita podataka

Pristupanjem ili registracijom na web stranicu https://www.pharmatheisscosmetics.hr, posjetitelj/kupac daje suglasnost da Naturprodukt obrađuje osobne podatke posjetitelja/kupca navedene u registracijskom obrascu, podatke o narudžbama, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja usluge te druge podatke. Predmetni podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora te u svrhu upoznavanja Naturprodukta s kupovnim navikama kupaca, kao i u informativne svrhe te u svrhe promidžbe usluga i proizvoda Naturprodukta. Naturprodukt se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih posjetitelja/kupaca te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka odnosno drugim relevantnim propisima. Sve gore navedene osobne podatke Naturprodukt ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to dopušta poseban zakon ili ako je to potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi radnici Naturprodukta, kao i poslovni partneri, odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. U slučaju da posjetitelj/kupac ne želi da Naturprodukt više na bilo koji način obrađuje podatke istoga te zahtijeva brisanje podataka o istome, mora to javiti Naturproduktu putem e-mail poruke na e-mail adresu: gdpr@naturprodukt.hr.

Kolačići

U svrhu poboljšanja korisničkog iskustva i daljnjeg unaprjeđenja, ova web stranica na Vaše računalo sprema tzv. kolačiće (eng. cookies). Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića. Kolačiće možete onemogućiti, no tada neće biti dostupne sve funkcionalnosti naše web stranice.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, odnosno postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, Vaš preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne identifikacijske informacije (kao što je Vaše ime, kućna adresa, e-mail adresa ili broj telefona). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

Uvjeti plaćanja

Plaćanje na https://www.pharmatheisscosmetics.hr može se obaviti pouzećem prilikom dostave paketa na naznačenu adresu kupca. Trošak dostave snosi Naturprodukt.

Naručivanje

Proizvodi se naručuju putem košarice na stranici https://www.pharmatheisscosmetics.hr/, a mogu ih naručiti registrirani, kao i neregistrirani korisnici. U slučaju da Naturprodukt nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato jer naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti, pisanim će putem obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.

Dostava i isporuka

Dostava se obavlja na području cijele Republike Hrvatske na način da Naturprodukt dostavlja paket kupcu putem dostavne službe na naznačenu adresu kupca.

Okvirni rok isporuke je sedam radnih dana. Subote i nedjelje ne računaju se u rok dostave.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Roba je osigurana od gubitka i oštećenja u dostavi. Ako kupac, nakon što je roba poslana, u očekivanom vremenu ne primi robu ili obavijest o isporuci, ima pravo o tome obavijestiti Naturprodukt kako bi se poduzelo traženje pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Raskid ugovora

U slučaju da je kupac iz kojeg god razloga nezadovoljan kupljenim proizvodom ili pruženom uslugom prigovor može uputiti na sljedeću e-mail adresu: naturprodukt@naturprodukt.hr; dodatno to može učiniti pisanim putem na adresu: NATURPRODUKT d.o.o., Zagreb, Franje Lučića 23. Bez odgađanja ćemo pisanim putem potvrditi primitak prigovora, a na pisani prigovor bit će odgovoreno u roku od 15 dana, radi čega je u pisanom prigovoru potrebno navesti barem ime, prezime i adresu.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja

U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod.

Naturprodukt prihvaća povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Naturprodukt.

Pravo na jednostrani raskid Ugovora

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Taj započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Izjave o raskidu ugovora kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora.

Iskoristi li kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

Kupac nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora osim onih predviđenih člankom 76. i člankom 77. Zakona o zaštiti potrošača.

Iskoristi li kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci kupca da raskida ugovor vratiti kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

Osim ako nije ponudio da robu koju kupac vraća sam preuzme, trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu, ako bi o tome trgovac bio obaviješten prije primitka robe.

Trgovac će kupcu cijenu plaćenu za vraćeni proizvod vratiti virmanom na IBAN broj bankovnog računa koji mu dostavi kupac.

Osim ako je trgovac ponudio da robu koju kupac vraća sam preuzme, kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.

Kupac mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti kupca o tome da je dužan snositi te troškove.

Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena kupcu u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe ili ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave. Također, kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o uslugama koji je trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

Rješavanje sporova

Eventualne sporove Naturprodukt i kupac, odnosno potrošač, nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu. Od 15. veljače 2016. postoji mogućnost rješavanja sporova vezanih uz online kupnju i putem internetske platforme koja je svim građanima Europske unije dostupna na web stranici https://ec.europa.eu.